За Сдружението

Сдружение на професионални астролози обединява доказани професионалисти в областта на астрологията и представлява астрологичната общност в България.

Създаването на Сдружението е плод на идеите и усилията на приятели на звездната наука от различни краища на страната – “Астроцентър Урания”, представляван от Антоанета Георгиева, Галина Герасимова, “Астро Ателие”, представлявано от Милена Вълканова и “Астро Студио AQUARIUS”, представлявано от Снежана Георгиева.

Професионалното практикуване на астрология изисква овладяването на съвкупност от съответни знания, умения и компетенции.

Считаме, че желаещите да придобият тези знания следва да имат възможността да се обучават многостранно и задълбочено в сферата на астрологията.

По своята същност, Сдружение на професионални астролози е общност, организирана от инициативен комитет на доброволен и демократичен принцип, напълно в духа на Водолея.

Цели

  • Поддържане на високо професионално равнище на астрологичното знание и практика в страната
  • Създаване на възможности за комуникация и обмен на знания и умения между професионални астролози, на национално и международно равнище
  • Утвърждаване на високи етични и професионални стандарти в практикуването на астрология

Водещи принципи

  • Равенство, взаимна помощ и подкрепа за придобиване на нужните знания и умения и развиване на астрологични консултантски практики
  • Споделяне на знания и умения с изучаващите астрология, както и с начинаещите консултанти, така че те да придобият увереност и да изградят своята астрологична практика.
  • Свобода в предпочитаните и практикувани астрологични школи