Уилям Лили към Изучаващите Астрология

william_lillyПриятелю, кой и да си ти, с такава лекота ще извлечеш полза от моя тежък труд и ще продължиш да изучаваш това небесно знание за звездите, в което великите и възхитителни дела на невидимия и всесилен Бог са така очевидни. Преди всичко уважавай и се възхити на твоя Създател, бъди му благодарен, бъди смирен и не позволявай на никакво естествено знание, колкото и мъдро и необикновено да е то, да смути твоя ум и да пренебрегне свещеното Провидение, благодарение на което целия видим порядък и предназначение, всичко на небето и земята се намира в непрекъснато движение. Но колкото повече нараства твоето знание, толкова повече възхвалявай силата и мъдростта на всемогъщия Бог и стремежът към неговата милост, бъди уверен, колкото е по-свещено твоето изкуство, колкото е по-близо то до Бога, толкова по-чисти ще бъдат твоите предсказания.

Освободи се от гордостта и самозалъгването и помни, че никакви неразумни създания не се осмеляват да обидят Човека, микрокосмоса, но вярно са му служили и подчинявали до онзи момент, в който той е бил господар на своя разум и страсти и докато не насочи своята воля към неразумен път. Но уви!

Когато цари беззаконие и човек върви след собствените си слабости, забравил за разума, тогава всяка твар и вредоносна същност се бунтува и отказва да се подчини на неговите разпореждания.

Бъди твърд Човече, в своята вяра към Бога и непоколебими принципи и осъзнай своето величие, тъй като цялото сътворение и минало и бъдеще, е било сътворено за теб! Освен това, заради тебе, дори Бог стана Човек! Именно ти – това създание, което е познало Христа, който живее и управлява небесата, стоейки по-високо от всяка власт и авторитет.

С колко преимущества, привилегии и ползи те е дарил Бог! Ти стоиш високо в небесата в своите размишления, научаваш за движението и величините на звздите, водиш диалог с Ангелите, да и със самия Бог, всички създания ти се подчиняват, и дяволите са поробени от теб! Не допускай да обезобразиш своята натура или да се окажеш недостоен за тези дарове, или да се лишиш от тази велика власт, слава и благословение, с които те е наградил самия Бог, загубвайки страха от Бога поради някакви мимолетни удоволствия.

Осъзнай своя Бог и това, че се явяваш негов слуга, получи сега наставления за своята практика, които искам да ти предам.

Ежедневно общувай с небето, наставлявай и формирай своя разум в съответсвие с образа на Бога, изучи всички добродетели и бъди дълбоко потопен в тях.

Бъди хуманен, вежлив, достъпен и близък до всички.

Не попарвай нещастните с ужаса на резки съждения. В такъв случай им позволи да узнаят своята сурова и тежка съдба постепенно. Насочи ги да се обърнат с молба към Бога, за да избегнат присъдата, която е надвиснала над тях.

Бъди умерен, общувай с учените, с възпитани, здравомислещи хора, не завиждай за положението и състоянието им.

Давай, без да съжаляваш, на бедните и пари, и предсказания.

Не позволявай на светското благосъстояние да става причина за грешни предсказания, или такива, които да навредят на това Изкуство, на тази свещена Наука!

Обичай добрите хора. Погрижи се за честните хора, които по зова на своето сърце изучават това изкуство.

Въздържай се от предсказания, против обществото, в което живееш. Не предсказвай смъртта на своя управник, макар и аз да знам от своя опит, че Reges subjacent legibus Stellarium ( и царете се подчиняват на закона на Звездите ).

Имай жена, радвай се на многобройните си приятели, избягвай съдебните неразбирателства и спорове.

В изучаването на този предмет, бъди задълбочен в своите изследвания, за да поддържаш в себе си владеенето на това Изкуство. Не бъди екстравагантен, не се стреми да изучиш всички науки, не бъди „от всичко по-малко“.

Бъди верен, упорит и не издавай ничии тайни. Никога и в никакъв случай, задължавам те, не разгласявай тайните на този, който ти се е доверил, бил той приятел или враг.

Наставлявай всички хора да живеят в правда и сам бъди достоен пример за това.

Избягвай модните течения, люби своята родна страна.

Не унижавай нито глупавия човек, нито врага.

Не унивай, ако за теб говорят лошо: Conscientia mille testes ( Съвестта е хиляда е свидетели )

Бог не оставя ни грях ненаказан, ни лъжа неотмъстена.cristian astrology

„ Християнска Астрология “ У.Лили, 1647гA

Leave A Reply

* All fields are required